> Personalia

Raad van Commissarissen Circulus-Berkel B.V.

 

De heer drs. H.J. Kloeze, voorzitter

Tevens: Commissaris Luchthaven Teuge (tot december 2017), commissaris Ardagh Metal Packaging Netherlands B.V.

Nationaliteit: Nederlandse
Geboortejaar: 1947
Benoemd: 1 januari 2010 (aftredend 2022, niet herbenoembaar)

 

Mevrouw L.M. de Kock, vicevoorzitter, commissaris op voordracht van de Ondernemingsraad en lid van de remuneratiecommissie

Tevens: operationeel directeur MRI Centrum; coach HR-managers en vakinhoudelijke HR-advisering, begeleiding ondernemingsraden; bestuurslid pensioenfonds Schoenmakerij.

Nationaliteit: Nederlandse
Geboortejaar: 1965
Benoemd: 28 mei 2009 (aftredend 2021; niet herbenoembaar)

 

De heer Ir. J.W.J. van den Berg, lid van de remuneratiecommissie

Tevens: onafhankelijk voorzitter Commissie van Beroep CAO SABIC LBV.

Nationaliteit: Nederlandse
Geboortejaar: 1950
Benoemd: 1 januari 2014 (aftredend 2022, herbenoembaar)

 

De heer drs. H.L.M. Willemsen, secretaris, lid van de auditcommissie

Tevens: commissaris - lid raad van advies van Meiland Azewijn, Kiwitz-Groep Ulft, Ecotrans Vorden, Ecotrans Logistics Vorden/Apeldoorn. Directeur-grootaandeelhouder van een bedrijfseconomisch adviesbureau en Participatiemaatschappij Select Investment. Grootaandeelhouder HPG Holding BV. Bestuurder vastgoedfonds SRE CV.

Nationaliteit: Nederlandse
Geboortejaar: 1962
Benoemd: 1 januari 2012 (aftredend 2020; herbenoembaar)

 

De heer ir. F.A. Spoelstra, lid van de auditcommissie

Tevens: projectleider bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie. Secretaris van het landelijk Platform Herinnering WO2. Vicefractievoorzitter PvdA van Provinciale Staten van Gelderland.

Nationaliteit: Nederlandse
Geboortejaar: 1966
Benoemd: 1 juli 2016 (aftredend 2020; herbenoembaar)

 

Directie

De heer H.G. Knip, algemeen directeur Circulus-Berkel B.V. en statutair directeur

Nationaliteit: Nederlandse
Geboortejaar: 1956

De heer H. Vervoorn, adjunct directeur

Nationaliteit: Nederlandse
Geboortejaar: 1958