> Over Circulus-Berkel

Najaarsblad verzamelen in Doesburg, een activiteit waar basisscholen bij zijn betrokken.

Het werkgebied van Circulus-Berkel bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem en Zutphen. De twee organisaties ontzorgen hun klantgemeenten én aandeelhouders op het gebied van afvalbeheer en openbare ruimte. Gezamenlijk werken we aan een afvalvrije, duurzame samenleving.

Overheidsbedrijf

Circulus-Berkel is een overheidsbedrijf; de gemeenten zijn aandeelhouders. We zijn dus van en werken voor de gemeenten. Ons verzorgingsgebied heeft in totaal 436.000 inwoners. Voor deze inwoners verzorgen wij de inzameling en beheer van al het huishoudelijk afval en taken in de openbare ruimte. Daarnaast beheren wij de Recyclepleinen in deze gemeenten, zijn we verantwoordelijk voor de containerexploitatie, verzorgen wij de straat- en kolkenreiniging en de bestrijding van gladheid en ongedierte. Ook in de openbare ruimte verrichten wij een groeiend aantal taken, zoals groenbeheer. Ga naar het complete overzicht van diensten.

Winst voor milieu en maatschappij

Van afval naar grondstoffen

Financiële winst is geen streven voor Circulus-Berkel, winst voor milieu en maatschappij is dat wel. Samen met een aantal gemeenten streven we naar een afvalloze maatschappij in 2030. Want afval past niet in een duurzame samenleving. We helpen burgers daarom hun restafval verder te verminderen en nog beter te scheiden. Preventie leidt tot een zuiniger omgang met grondstoffen; hergebruik zorgt ervoor dat afval weer grondstof wordt. Zo gaan we verspilling van grondstoffen en energie tegen en dragen we bij aan verduurzaming. We zetten daarbij sociale werkgelegenheid in en stimuleren bewonersparticipatie. 

Samen voor een mooie buurt

De openbare ruimte, ook wel buitenruimte of gedeelde leefomgeving genoemd, is van ons allemaal. Het beheer ervan is dan ook niet het exclusieve domein van de overheid maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid.De gemeente heeft hierin een belangrijke taak, die in een aantal gevallen is overgedragen aan Circulus-Berkel. Samen met betrokken burgers en maatschappelijke organisaties werkt Circulus-Berkel aan het beheer van de buitenruimte. Betaalbaar en met behoud van kwaliteit.

Circulus-Berkel verricht een groeiend aantal diensten in de openbare ruimte, van gladheidsbestrijding en groenbeheer tot straatreiniging en afvalscheiding op evenementen. Het werk in de buitenruimte biedt kansen voor participatie en kansen op werk, ook in het kader van sociale activering.

Circulariteit

Met het toenemen van betrokkenheid worden grenzen tussen huishoudens, openbare ruimte, bedrijven, scholen, sportclubs en verenigingen minder scherp. Een meer circulaire omgeving integreert wonen, werken en recreëren zodanig dat die minder afhankelijk is van grondstoffen en fossiele energie. Dankzij samenwerking kan de circulariteit in stad en regio verder worden vormgegeven.